Aktuelles

2020 - Januar: NBG "In der Eichenbach", VG Gau Algesheim, Versickerungsmulden/ Kanalbauarbeiten

2020 - Januar: NBG "Am Kalkofen-Sonnenberg", Alzey - Kanalbauarbeiten

2020 - Januar: Ausbau dreier Ortsstraßen, OG Ruschberg, Beginn 2. Bauabschnitt

2019 - Dezember: Betriebsflächeninstandsetzung, Simmern

 

2019 - Dezember: NBG "In der Eichenbach", VG Gau Algesheim, Kanalbauarbeiten